Kauae Raro

2019 Maunga Kakaramea First Road Trip

Artist bio

A waananga on our first weekend of Te Tīmatanga that empowers Takatāpui in their
primordial relationships to Papatuuaanuku, Hineahuone, Hineuku & our wider Te Ira Atua as Tangata Whenua first and foremost.

Other artists you may like