Albert Park Caretaker's Cottage

Albert Park Caretaker's Cottage

Albert Park

Albert Park, Princes St, Auckland

Albert Park Caretaker's Cottage

Albert Park

Albert Park, Princes St, Auckland

Albert Park’s Caretaker’s Cottage exists as the centre of our constellation, hosting a further 12 Takatāpui artists in a more traditional gallery setting.

Register for Guided Art Tours here and for our different workshops & wānanga below 

Kauae Raro,

Infinite Formations,

Kope &

Whakamanatia 

At this location we are proud to present

Ko Te Ruma Tuatahi

Isaac Te Awa

Louie Zalk-Neale

Atarangi Anderson

Heidi Brickell

Ko Te Ruma Tuarua

Sarah Hudson

Te Rima Whakatau

Abigail Aroha Jensen

Ko Te Ruma Tuatoru

Tyrone Te Waa

Te Ariki Alistair Taniwha

Isaac Te Awa 

Ko Te Ruma Tuawha 

+S Arkophagus 

Ko Te Ruma Tuarima 

Kiriana Sheree

Back to Locations

Artists at this location

Other locations